Co to jest inteligencja emocjonalna i jak ją rozwijać?

inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to pojęcie wprowadzone w latach 90-tych ubiegłego wieku do psychologii społecznej. W tym okresie badacze starali się zidentyfikować kluczowe cechy i zachowania, które są wspólne dla osób odnoszących sukcesy, aby móc zrozumieć, jak można rozwijać te umiejętności i pomóc innym w ich osiąganiu. Odkryto wtedy, że sukces życiowy zależy nie tylko od zdolności intelektualnych i poziomu wiedzy, ale także od umiejętności osobistych, które składają się na inteligencję emocjonalną danej osoby.

Zdaniem psychologów opisujących to zjawisko, inteligencja emocjonalna składa się z szeregu umiejętności, określanych także jako kompetencje miękkie. Należą do nich: samoświadomość emocjonalna, poczucie własnej wartości niezależne od opinii innych, radzenie sobie ze stresem, empatia i asertywność. W sytuacjach zespołowych inteligencja emocjonalna objawia się poprzez zdolności do współpracy oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Osoby z wysoko rozwiniętą inteligencją emocjonalną, zajmujące kierownicze stanowiska, można poznać po ich zdolności do budowania relacji, wpływania pozytywnie na zachowanie innych, motywowania zarówno siebie, jak i swoich współpracowników. Jednak najważniejsze jest to, że potrafią one przyjąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za innych i za podjęte zadania, a także ich wykonanie.

Poziom inteligencji emocjonalnej nie jest jednak nam dany raz na zawsze — zazwyczaj rośnie wraz z doświadczeniem. Nasze umiejętności psychologiczne i społeczne rozwijają się w miarę tworzenia nowych relacji z innymi ludźmi np. w szkole, w pracy, w grupie rówieśniczej czy w rodzinie. Każde wyzwanie zakończone sukcesem i rozwiązany konflikt przyczynia się do wzbogacenia naszego doświadczenia oraz zwiększenia poziomu naszych kompetencji emocjonalno-społecznych.

Kompetencje miękkie, takie jak inteligencja emocjonalna, są coraz bardziej cenione w dzisiejszym społeczeństwie, zarówno przez pracodawców, którzy szukają pracowników o wysokich umiejętnościach interpersonalnych, jak i w życiu codziennym, gdzie umiejętności społeczne odgrywają istotną rolę w relacjach z innymi ludźmi.

Jednak czasem możemy odczuwać, że nasza inteligencja emocjonalna nie rozwija się w pożądanym tempie, a nasze umiejętności są zbyt słabe, np. brakuje nam asertywności czy umiejętności radzenia sobie ze stresem. W takiej sytuacji można rozważyć np. skorzystanie z warsztatów psychologicznych. Zazwyczaj są one organizowane w ośrodkach psychologicznych na terenie całego kraju.

Również materiały psychoedukacyjne mogą stanowić cenne narzędzie w procesie rozwijania inteligencji emocjonalnej. Są to materiały, które mają na celu zwiększenie naszej świadomości i zrozumienia dotyczącego emocji, zarządzania nimi oraz budowania zdrowych relacji z innymi. Otwierają one możliwości nauki, refleksji i praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu.

Więcej informacji: Centrum Dobrej Terapii

Artykuł sponsorowany.