Zalety inwestowania w ETF-y

Rosnąca popularność ETF-ów wynika przede wszystkim z ich licznych zalet. Co zatem należy do nich zaliczyć? Jak zacząć inwestować w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i w jaki sposób działają ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) są funduszami inwestycyjnymi notowanymi na giełdzie. W efekcie charakteryzuje je wysoka płynność oraz fakt, że są one poddawane bieżącej wycenie. W tym miejscu warto jednak wyraźnie podkreślić, że nie są to jedyne aspekty, które odróżniają ETF-y od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Kluczem w tym przypadku jest bowiem cel działania, ponieważ ETF-y w odróżnieniu od standardowych funduszy nie starają się pokonać rynku, czyli nie dążą do uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu. Celem ich funkcjonowania jest natomiast wierne naśladowanie danego instrumentu bazowego. Co może pełnić jego rolę? Otóż, warto wiedzieć, że możliwości jest naprawdę wiele, ponieważ instrumentem bazowym mogą być w tym przypadku zarówno indeksy giełdowe, jak i koszyki akcji, waluty, surowce, czy nawet kryptowaluty. W praktyce ETF składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks. Powoduje to, że każda zmiana jego wartości (wzrost lub spadek) skutkuje identycznym wzrostem lub spadkiem wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

Inwestowanie w ETF-y – jak zacząć?

Popularność inwestowania w ETF-y w dużej mierze wynika z dostępności tego typu funduszy, ponieważ inwestować w nie może praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym jest bowiem jedynie posiadanie rachunku maklerskiego, który należy otworzyć u brokera. Podmiot ten pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. W tym miejscu należy podkreślić, że wybór odpowiedniego brokera jest bardzo ważny, ponieważ oferty poszczególnych instytucji znacznie się różnią. Co więc wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu? Istotne są w tym przypadku przede wszystkim możliwości inwestycyjne, ponieważ broker powinien umożliwiać nie tylko inwestowanie w ETF na WIG20, ale również fundusze notowane na wielu innych światowych giełdach. Pozostałe aspekty, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze brokera zostały przedstawione w artykule opisującym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Zalety inwestowania w fundusze ETF

Inwestowanie w fundusze ETF ma znacznie więcej zalet niż wymieniona wcześniej dostępność. Wymienić wśród nich należy bowiem między innymi:

  • możliwość osiągania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie, co wynika z faktu, że większość indeksów giełdowych w długim horyzoncie czasowym rośnie. W efekcie ich naśladowanie może być znacznie korzystniejsze niż próby pokonania rynku;
  • niskie opłaty za zarządzanie, co wynika z faktu, że jest to zarządzanie pasywne;
  • brak konieczności ciągłego śledzenia notowań, ponieważ inwestując w ETF-y wystarczy wybrać odpowiedni fundusz i analizować swój portfel raz na kilka miesięcy.

Oczywiście decydując się na inwestowanie w ETF-y nie można zapominać o ryzyku, które towarzyszy tego typu inwestycjom. W porównaniu do depozytów bankowych nie ma bowiem mowy o żadnym stopniu ochrony kapitału.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y to fundusze, które mają wiele zalet. Nie może zatem dziwić fakt, że na inwestowanie w nie decyduje się coraz więcej osób, do czego z pewnością przyczynia się także dostępność ETF-ów.

Materiał sponsorowany, nie stanowi porady inwestycyjnej.