CIT estoński – co warto o nim wiedzieć?

CIT estoński

W Polsce zarówno nowe firmy, jak i rozwijające się przedsiębiorstwa szukają sposobów na to, by zmniejszyć wysokość podatków oraz uprościć wiele procesów związanych z regulowaniem zobowiązań wobec fiskusa. W ostatnich latach zyskały możliwość skorzystania z modelu, który wprowadza w naszym kraju pakiet rozwiązań podatkowych znanych z Estonii. Na początku nie był on szeroko dostępny, ale w 2023 roku wprowadzono kilka uproszczeń, które pozwalają płacić niższy CIT większej liczbie firm. Sprawdź, czy możesz na tym skorzystać w swojej działalności.

Na czym polega estoński CIT?

W skomplikowanym świecie podatków uwagę przedsiębiorców najczęściej przyciągają hasła, które kojarzą się z możliwością zyskania różnego rodzaj ulg, czy też po prostu płacenia niższych danin. Jednym z takich haseł jest CIT estoński, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. To uproszczony system opodatkowania, wprowadzony w Polsce w 2021 r. a znowelizowany w 2023 r. Jedną z jego najważniejszych zalet jest fakt, że jako przedsiębiorca nie musisz płacić bieżącego podatku dochodowego w regularnych terminach, lecz możesz skupić się na poprawie konkurencyjności swojej firmy. Efektywne opodatkowania zysku będzie również niższe.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT-u?

CIT estoński może być stosowany przez różne rodzaje spółek kapitałowych, takich jak:

  • spółki komandytowe,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • proste spółki akcyjne.

Istnieją jednak pewne ograniczenia – z estońskiego CIT nie skorzystają przedsiębiorstwa finansowe (np. banki), instytucje pożyczkowe, firmy w stanie upadłości lub likwidacji, czy też podmioty utworzone w wyniku połączenia lub podziału. Warto również zauważyć, że udziałowcami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a spółka nie może posiadać udziałów lub akcji w kapitale innej firmy.

Jakie jeszcze obowiązki ma przedsiębiorca, który chce przejść na estoński CIT?

Jeśli chcesz wdrożyć ten system podatkowy w swojej firmie, pamiętaj o spełnieniu kilku podstawowych wymagań. Twoja spółka musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy jednocześnie nie są ani akcjonariuszami, ani udziałowcami przedsiębiorstwa. Ponadto przychody Twojej spółki, uzyskane z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich i praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi nie mogą przekraczać 50%.

Jak wdrożyć estoński CIT w swojej spółce?

Mimo uproszczeń w opisywanym systemie — wymogów wciąż jest sporo, dlatego w przechodzeniu na estoński CIT lub wdrażaniu go w nowej organizacji, warto sięgnąć po pomoc specjalistów. Merytorycznego wsparcia udzieli Ci biuro rachunkowe w Zielonej Górze, które zajmie się wszystkimi formalnościami. Pamiętaj, że nie musisz czekać na zmianę systemu opodatkowania do końca roku podatkowego. Na estoński CIT możesz przejść wcześniej – wystarczy, że złożysz odpowiednie zawiadomienie, zamkniesz księgi rachunkowe oraz sporządzisz sprawozdanie finansowe. W tym również może pomóc Ci księgowość Grimp z Zielonej Góry.