Handel na forexie – technika pivot points

Handel na forexie

Pivot Points zyskuje coraz większe uznanie na rynku Forex, choć metoda wymaga jeszcze popularyzacji. Nazwa nawiązuje do punktów zwrotnych, czyli miejsc na wykresie, dzięki którym można określić punkt zmiany kierunku, w jakim rynek zaczyna podążać. Czy Pivot Points rzeczywiście wskazuje, gdzie chwytać szczyty, a gdzie znajdują się dołki?

 • Pivot points – co to jest?
 • Jak wykorzystać pivot points na giełdzie?
 • Na czym bazuje pivot points?
 • Jak wykonać obliczenia pivot points?

Pivot points – proste zasady

Wbrew pozorom handel na Forexie wykorzystujący technikę pivot points jest stosunkowo prosty. Całość funkcjonuje na bazie czterech kursów odzwierciedlających przebieg notowań.

Podstawowe kursy Forex:

 • Kurs otwarcia;
 • Kurs maksimum;
 • Kurs minimum;
 • Kurs zamknięcia.

Pełną informację o zakresie ruchu cen uzyskuje się, analizując kursy ekstremalne: minimum i maksimum. Przekroczenie progu maksymalnego w dniu poprzedzającym daną sesję może być sygnałem tendencji wzrostowej i odwrotnie.

Kurs zamknięcia wskazuje wynik starcia dwóch sił rynkowych.

Co najważniejsze, pivot points można odnosić do różnych przedziałów czasowych: godzinowych, dziennych, tygodniowych, a nawet dłuższych, chociaż najpopularniejsze są interwały dzienne.

Jak obliczyć pivot points?

W celu dokonania obliczenia pivot points należy określić poszczególne parametry:

 • P – Pivot Points
 • H – Kurs maksimum,
 • L – Kurs minimum,
 • C – Kurs zamknięcia.

Należy pamiętać, iż dla poprawności obliczeń istotny jest okres obowiązywania pivot points. Innymi słowy, poziomy wyliczone na podstawie danych z poprzedniej sesji obowiązują przez całą dotychczasową.

Formuła pivot points:

P = (H + L + C) / 3

(pierwszy opór) = 2P – L

(pierwsze wsparcie) = 2P – H

(drugi opór) = P + (H – L) lub P + (–)

(drugie wsparcie) = P – (H – L) lub P – (–)

Jak rozumieć formułę pivot points?

Główny punkt zwrotny jest średnią wartości kursów: największego, najmniejszego oraz zamknięcia. Zastosowanie ekstremów umożliwia wychwycenie wszystkich parametrów zmienności rynku Forex.

Kurs zamknięcia wpływa na obliczanie podstawowego pivot point. Pośrednio odciska też swoje piętno na położenie pozostałych poziomów technicznych.

Oddalenie drugiej strefy od głównego punktu jest równe przedziałowi zmienności.

Pivot points przy współpracy z platformą inwestycyjną

Dostosowanie techniki pivot points do własnych potrzeb i wdrożenie jej jako elementu złożonej strategii, pozwoli uzyskać przewagę nad innymi inwestorami.

Dodatkowym wsparciem będzie opieka ekspercka oferowana przez uznaną na rynku platformę inwestycyjną. Z tego powodu dokonując wyboru, warto zweryfikować portfolio platformy oraz opinie dotychczasowych klientów. Sukces podąża za najlepszymi. Dlaczego nie wziąć z niego przykładu?

Informacje nie są poradą inwestycyjną.