Standaryzacja rozwiązań informatycznych w biznesie

Standaryzacja rozwiązań informatycznych w biznesie

Standaryzacja rozwiązań systemów informatycznych dotyczy głównie aspektów związanych z zachowaniem pewnych norm i schematów w zakresie konfiguracji tych systemów, jak też ujednolicanie stosowanych rozwiązań, platform, systemów oraz sprzętu. W ramach usług informatycznych dla firm, standaryzacja rozwiązań informatycznych obejmuje też stosowanie konfiguracji zgodnie ze schematami zalecanymi i rekomendowanymi przez producentów urządzeń lub oprogramowania.

Usługi informatyczne dla firm i standaryzacja konfiguracji

Standaryzacja rozwiązań informatycznych nabiera szczególnego znaczenia w przypadku realizacji usług informatycznych dla firm, a w szczególności stałej i kompleksowej obsługi informatycznej, realizowanej w postaci outsourcingu IT. W przypadku braku odpowiednich standaryzacji, bardzo trudne jest bowiem usuwanie awarii, wprowadzanie jakichkolwiek zmian, izolowanie przyczyn występujących problemów, jak też samo zarządzanie infrastrukturą informatyczną. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że bez odpowiedniej standaryzacji i rekonfiguracji systemów informatycznych, niemożliwe jest sprawne wykonywanie usług związanych z obsługą informatyczną. W takim wypadku wykonywanie 80% czynności związanych z usługami informatycznymi dla firm, nie wspominając już o usuwaniu awarii, jest kilkukrotnie mniej efektywne. Dlaczego taks się dzieje? Gównie z uwagi na czas i wysiłek, który trzeba poświęcić w systemach bez wykonanej standaryzacji. Dlatego praktycznie w każdym przypadku standaryzacja infrastruktury jest jedną z pierwszych czynności, która jest wykonywana przed rozpoczęciem stałej obsługi informatycznej. Standaryzacja taka często powiązana jest z wdrożeniem systemu centralizacji, właściwego backupu, polityki haseł oraz wielu innych rozwiązań, mających na celu zwiększenie stabilności pracy (zachowanie ciągłości pracy infrastruktury), jak też zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych. Standaryzacja rozwiązań informatycznych ma również niebagatelne znaczenie przy wprowadzaniu automatyzacji procesów administrowania zasobami IT. W przypadku usług informatycznych dla firm, wykonywanych w sposób stały i cykliczny, procesy automatyzacji pozwalają na znaczne zwiększenie wydajności, a co za tym idzie na redukcję kosztów takiej obsługi.

Wzorcowe rozwiązania standaryzacji systemów informatycznych

Wybierając dostawcę, który będzie zajmował się usługami informatycznymi dla Twojej firmy, a w szczególności takiego, który będzie zajmował się outsourcingiem IT, należy zwrócić szczególną uwagę na temat standaryzacji rozwiązań, które firma stosuje. Bardzo prawdopodobne jest bowiem, że standaryzacja taka będzie zastosowana również w Twojej firmie. Sprawdzonym dostawcą usług kompleksowej obsługi informatycznej jest Centrum Systemów Komputerowych, które od ponad 30 lat specjalizuje się obsłudze informatycznej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Standardy konfiguracji dla systemów informatycznych, które są stosowane przez Centrum Systemów Komputerowych, są stale doskonalone i testowane w praktycznych zastosowaniach.